Besplatne obuke na temu "Primene socijalnih kriterijuma u postupcima javnih nabavki"

Besplatne obuke na temu "Primene socijalnih kriterijuma u postupcima javnih nabavki"

napisao/la Uroš Đaković -
Broj odgovora: 0

NALED Vas poziva na besplatnu obuku u cilju jačanja kapaciteta naručilaca i ponuđača u primeni i ispunjavanju socijalnih elemenata u javnim nabavkama u okviru projekta „Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost“ koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj (Sida)

PRIMENA SOCIJALNIH KRITERIJUMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Utorak, 17. oktobar 2023, Novi Sad, hotel Pupin

Petak, 20. oktobar 2023, Beograd, Naled lab, Makedonska 30

Petak, 24. novembar 2023, Niš, hotel Tami Residence

Utorak, 28. novembar 2023, Kragujevac, hotel Kragujevac

Sreda, 29. novembar 2023, Beograd, Naled lab, Makedonska 30 

Javne nabavke imaju veliki potencijal da posluže kao alat za rešavanje socijalnih problema, poput nejednakosti, društvene isključenosti, nepoštovanja prava i posledica pretrpljenog nasilja. Svest o tome kontinuirano jača, ali praksa to ne prati i zato treba ohrabriti sve učesnike u postupcima javnih nabavki da koriste socijalne kriterijume. S tim u vezi, obuka je namenjena svim zainteresovanim naručiocima koji žele da se detaljnije upoznaju sa velikim potencijalom primene socijalnih kriterijuma u javnim nabavkama i na taj način doprinesu ostvarivanju ciljeva socijalnih politika, kroz pružanje podrške zapošljavanju lica u nepovoljnom položaju (samohranih roditelja, osoba sa invaliditetom, žrtava nasilja i slično). Takođe, obuka je namenjena i svim zainteresovanim ponuđačima, koji žele da budu društveno odgovorni i spremni da ispune socijalne kriterijume u postupcima javnih nabavki za dobrobit čitavog društva. 

Renomirani i stručni predavači Milica Maletić i Daliborka Srećkov će pružiti najrelevantije informacije o načinu primene socijalnih elemenata u javnim nabavkama i predstaviti konkretne primere konkursne dokumentacije za određene predmete nabavki (zaštitna oprema, održavanje zelenih površina i hrana).

Pored teorijskih predavanja, predstavljanja pripremljenih primera konkursnih dokumentacija i primera iz svakodnevne prakse, ova obuka je odlična prilika za diskusiju, razmenu iskustava i otklanjanje svih dilema u vezi sa još uvek nedovoljno poznatim konceptom javnih nabavki sa socijalnim elementima.

Svi zainteresovani treba da se prijave putem slanja mejla na sledeću adresu: efektivnenabavke@naled.rs

Agendu obuke ćete dobiti nakon prijave. 

Rok za prijavu je 2 dana pre održavanja obuke ili do popune mesta.

                                                                        Kontakt za sve dodatne informacije: a.sekulovic@naled.rs ili 063/8617677