PORTAL JAVNIH NABAVKI DOSTUPAN I PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

PORTAL JAVNIH NABAVKI DOSTUPAN I PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

napisao/la Idego Support -
Broj odgovora: 0

Mobilna aplikacija je dostupna na Google Play za korisnike uređaja sa Android platformom i na Apple App Store za korisnike uređaja sa iOS platformom. Korisnicima koji su registrovani i prijavljeni na desktop verziji Portala, putem mobilne aplikacije su dostupne sve funkcionalnosti Portala, dok neprijavljeni korisnici imaju mogućnost pretraživanja postupaka javnih nabavki, oglasa, planova javnih nabavki, odluka, rešenja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i pregled detalja o postupku javne nabavke. Imajući u vidu da se isti nalozi koriste za prijavu na desktop i mobilnoj verziji Portala, sve preduzete aktivnosti na jednoj verziji biće vidljive i na drugoj. Aplikacija dodatno omogućava opciju uključivanja notifikacija koje mogu pomoći ponuđačima i naručiocima da brže reaguju i ne propuste rokove.

Funkcije mobilne aplikacije su identične desktop verziji Portala. Aplikaciju za Android i iOS mobilne uređaje možete preuzeti skeniranjem QR koda.Oznake: