U ovoj sekciji nalaze se brojni materijali koji sadrže različite informacije o javnim nabavkama i koji vam mogu biti korisni u radu (analize, vodiči, istraživanja, prezentacije i slično.)