Na ovom kursu možete pristupiti vebinaru za naručioce na temu "Promocija Platforme za učenje o javnim nabavkama, nove funkcionalnosti Portala javnih nabavki i nova zakonska rešenja".

Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici detaljno upoznali sa procesom javnih nabavki. Bez obzira da li ste naručilac ili ponuđač, da li ste početnik ili imate iskustva u javnim nabavkama i želite da unapredite svoje veštine kao i da proverite svoje znanje, ovaj kurs sa svojih devet modula teoretskog i praktičnog prikaza procesa javnih nabavki ima nešto da vam ponudi.